Mini Countryman

Mini Mini Countryman

List of tyre pressures for the Mini Mini CountrymanEngine Tyre size Front pressure Rear pressure Front loaded pressure Rear loaded pressure
1.6 205 55 R17 91V 32.0 32.0 35.0 35.0
1.6 205 55 R17 91V SSR 32.0 32.0 35.0 35.0
1.6 205 60 R16 92H 32.0 32.0 35.0 35.0
1.6 205 60 R16 92H SSR 32.0 32.0 35.0 35.0
1.6 225 40 R19 89Y SSR 32.0 32.0 35.0 35.0
1.6 225 45 R18 91V SSR 32.0 32.0 35.0 35.0
1.6 Cooper S 205 55 R17 91V 35.0 35.0 38.0 38.0
1.6 Cooper S 205 55 R17 91V SSR 35.0 35.0 38.0 38.0
1.6 Cooper S 225 40 R19 89Y SSR 35.0 35.0 38.0 38.0
1.6 Cooper S 225 45 R18 91V SSR 35.0 35.0 38.0 38.0
1.6 D 205 55 R17 91V 32.0 32.0 35.0 35.0
1.6 D 205 55 R17 91V SSR 32.0 32.0 35.0 35.0
1.6 D 205 60 R16 92H 32.0 32.0 35.0 35.0
1.6 D 205 60 R16 92H SSR 32.0 32.0 35.0 35.0
1.6 D 225 40 R19 89Y SSR 32.0 32.0 35.0 35.0
1.6 D 225 45 R18 91V SSR 32.0 32.0 35.0 35.0
1.6 JCW All4 225 40 R19 89Y SSR 35.0 35.0 38.0 38.0
1.6 JCW All4 225 45 R18 91V SSR 35.0 35.0 38.0 38.0